Zimski prestopni rok

01.02.2024

Zimski prestopni rok traja od 01.02.2024 do 29.02.2024

1) Za prestope igralcev med klubi MZKMN Gorčko je potrebno priložiti športne izkaznice prejšnjega kluba in obrazec za prestop igralca, ki ga potrdijo igralec in nov klub. Igralec pa mora sam obvestiti prejšnji klub o prestopu.

2) Za prestop igralca iz druge zveze malega nogometa v MZKMN Goričko je potrebno priložiti izpisnico in dve osebni sliki. Brez športne izkaznice prejšnjega kluba in potrjenega obrazca registracija igralca za nov klub ni možna!

3) Za nove (prve) registracije igralcev je potrebno obvezno priložiti obrazec za registracijo igralca, fotokopijo osebnega dokumenta in dve osebni sliki.

Vse izkaznice in prestopno dokumentacijo lahko oddate vodji registracijskih postopkov. 

Predsednik MZKMN Goričko
Dominik Lainšček